Uuden Ajan Shamaanitietäjä

Uuden Ajan Shamaanitietäjä

Uuden Ajan Shamaani on ihminen, joka ei kuulu mihinkään uskontokuntaan eikä edusta mitään tiettyä kulttuuria. Hänelle muodostuu täysin omanlainen käsitys maailmasta ja hän puhuu omalla totuudellaan. Hän saattaa saada vaikutteita useista eri uskonnoista ja yhdistää niitä omaan maailmankuvaansa sopivaksi.

Itse sain kyseisen shamaanikasteen 31 vuotiaana. Kaste tuli hengiltä, mutta olen myös karjalaisen ja saamelaisen suvun veriperintönä saanut kyvyn tietää asioita ennalta sekä kyvyn aistia henkimaailmaa ja nähdä menneisiin maailmoihin ja muihin ulottuvuuksiin.

Kunnioitan luontoa ja minulla on vahva luontoyhteys. Minulla on kuitenkin tietynlainen kuva Jumalasta, josta puhun Alkulähteenä. En kuitenkaan ole millääntavalla New Age henkinen, sillä tunnen ja vaalin myös muinaista luonnonuskontoa ja kunnioitan vanhoja kulttuureita.

Tiedonjanoni on sammumaton. Olen lukenut paljon henkistä kirjallisuutta ja sen lisäksi olen tutustunut erilaisiin kulttuureihin, mm intiaaneihin ja alkuperäisasukkaisiin lukemalla heistä ja heidän tavoistaan tietoa.

Minulla on yhteys voimaeläimiin ja ne ovat minulle oppaita ja voimanlähteitä.

Katson maailmaa aina avoimin silmin, mutta minussa asuu pieni skeptikko, joka ei usko ennen kuin näkee. Olenkin moneen asiaan saanut vahvistuksen näkemällä.

Ensisijaisesti haluan auttaa ihmisiä löytämään oman totuutensa ja sitä kautta omat voimavaransa. En käännytä ketään uskostaan pois enkä tyrkytä omaa maailmankatsomustani. Kun ihminen löytää itsensä, hänestä tulee vahva ja hän löytää oman voimansa.