Kaikkia ei voi pelastaa, jos he eivät halua tulla pelastetuiksi

Minä. Näkijä.

Monet sekoittavat näkijän ja selvännäkijän. Näkijä on kyllä selvännäköinen, mutta näkijä näkee ensisijaisesti sielutasoille. Selvännäkijä "ennustaa" ja katsoo tulevaan. Näkijä on myös yhtälailla selvätietoinen ja asiat voivat tulla hänen tietoonsa tietona henkimaailmasta tai Akaasisista Aikakirjoista. Näkijä ei siis aina näe, vaan hän myös tietää.

Kun puhun tässä näkijästä, puhun omalla totuudellani, siitä, millainen minä olen näkijänä. Puhun itsestäni, enkä puhu muiden näkijöiden suulla. Näkijöitä on erilaisia. Jokainen näkijä näkee henkimaailman ja sielutasot oman totuutensa kautta. Jos pyydät kahta näkijää katsomaan asiaasi, siellä voi olla yhtäläisyyksiä yhtäpaljon kuin eroavaisuuksiakin.

Minä autan ihmistä löytämään omat voimavaransa ja energiansa. Tehtäväni ei ole kertoa kenellekään, miten hänen tulisi elää elämäänsä. Jokainen päättää itse, miten elää. Näen kyllä tulevaan, mutta en niin, että kertoisin mitä tapahtuu tarkalleen. Näen valintoja, joita ihminen on tehnyt tai tekee, mutta lopullisen päätöksen tekee aina ihminen itse. Näen nykyhetkessä tehdyt valinnat jotka vaikuttavat tulevaan, mutta niitä voi jokainen omilla päätöksillään muuttaa. Luomme kaiken omilla ajatuksillamme ja päätöksillämme.

Ketään en voi auttaa vastoin vapaata tahtoa. Tämä on yksi oppiläksyistäni. Ketään ei voi pelastaa vastoin hänen tahtoaan, eikä sellaista ihmistä voi pelastaa, joka ei halua tulla pelastetuksi. Tämän huomaa hyvin mm päihderiippuvaisissa, joita yritetään läheisten pyytämillä henkiparannuksilla auttaa. Alkoholistia ei saa lopettamaan juomista millään taioilla, vaan hänen on laitettava korkki kiinni ihan itse. Tätä on vapaa tahto, joka on toisinaan unohdettu. Mutta minä ole unohtanut.

Annan työkaluja, joiden avulla ihminen löytää oman Itsensä, minuutensa. Annan sellaisia työkaluja, joita henkimaailmasta tuodaan ihmiselle siihen hetkeen - voimatta itse vaikuttaa tiedon sisältöön. Kanavoituja tietoja en muista jälkeenpäin, koska niiden ei kuulukaan jäädä minulle muistiin.

Kukaan, edes näkijä, ei voi tehdä työtä kenenkään puolesta. Näkijä auttaa näkemään asiat toisenlaisessa valossa tai näkökulmassa. 

Koska olen myös shamaani, henkiparannukseni on shamanistista. Henkimatkan (=shamaanimatkan) aikana haen autettavan sielunpaloja sekä palautan ne, jotka eivät ole autettavan omia. Henkimatkat ovat autettavan tilanteesta riippuen joskus erittäin raskaita, fyysisestikin.

Shamaanina minulla on taipumus mennä helposti transsitilaan rummutuksen avulla. Henkimatkoilla minulla on aina suojelushenki mukanani, joka tuo minut takaisin. Transsi on shamaanille tietoinen tajunnantilan muutos, jonka shamaani hallitsee. Se ei ole psyykkistä sairautta tai hulluutta, vaan täydellistä itsensä ja tajuntansa hallintaa. Shamaani ei voi tehdä henkimatkaa päiviminässään/persoonassaan, vaan hänen on muutettava oma värähtelynsä tasolle, jossa hän voi matkata henkitasoille hakemaan apua ja vastauksia autettavalleen.

Olen vieraillut Lapissa saamelaisten keskuudessa ja saanut kiitollisena seurata heidän elämäntapojaan ja kulttuuriaan. Itsessänikin on saamelaista verta, tosin kaukana sukujuurissa. Saamelaisessa yhteisössä minulle annettiin nimi noita / tietäjä. Tunsin sen heti omakseni. En ole pitänyt itseäni koskaan noitana, mutta huomasin, että sehän olen minä. Minussa on noitaa, shamaania ja tietäjää. Minun on vaikea tituleerata itseäni oikein miksikään, mutta puhuttelen itseäni shamaanitietäjänä, sillä se kattaa laajemman kuvan minusta ja elämäntehtävästäni.

Minulle on muodostunut vahva oma totuus, jossa on kaikenlaisia näkökulmia, ja olen avoin oikeastaan kaikelle. Tutkin mielelläni kulttuureita ja uskontoja. Monessa uskonnossa asioista puhutaan eri nimillä, vaikka ne lopulta, syvimmältä olemukseltaan, ovat aivan sama asia.

Olen antanut joskus joidenkin ravistella omaa totuuttani. Tiedän, että niillä kaikilla on ollut tarkoituksensa. Totuuteni muuttuu samalla kuin minä itse kehityn henkisesti ja kasvan tietoisesti. Totuuteni muuttaa minua ja minä totuuttani.

Olen tietoisesti valinnut shamaanitehtävän jo edellisissä elämissäni. Olen vannonut. Nämä vanhat vannomiset kuitenkin sitoivat minua liikaa tehtävääni, ja ne purettiin. Olen ollut vapaampi sen jälkeen, kun olen saanut katsoa maailmaa avoimemmin, mutta kuitenkin yhä shamaanina ja tietäjänä.

Voisin sanoa, että en ole perinteinen shamaani, en perinteinen noita enkä ole missään muotissa, mikä näkijälle tai meediolle annetaan. Teen sitä, mitä minun halutaan tehtävän. Minulle opetetaan myös rajojen asettamista, ja se on yksi suurimmista haasteistani. Olen empaatikko ja sisäinen haluni auttaa kostautuu - väsytän itseni, jos en osaa sanoa ei. Siksi pidän välillä tietoisesti taukoa henkimaailman kanssa enkä ota minkäänlaisia tietoja vastaan sieltä. Näen kyllä taukojenkin aikana ja tunnen, mutta en ole käytettävissä. Laitan eräänlaisen offtilan päälle.

Minä olen minä. Meistä jokainen on oma ainutlaatuinen Itsensä.